ضمیر ناخودآگاه چیست ؟قوانین طلایی-ارتباط-کاربردی

1 111روان شناسان کشف کرده اند افکار منفی به سهولت وبدون هیچ تلاشی در خانه ذهنتان لانه کرده

و لکن برعکس جایگزین کردن افکار مثبت، نیاز به تمرین و تکرار دارد. به اثر کائنات و نیروی فرا زمینی، در زندگیتان اعتقاد داشته باشید،

در راستای اثبات ّادعای خود به تحقیقات سری نیروی دریایی روسیه، استناد می نمایم. نیروی دریایی روسیه تحقیقاتی سری انجام داد. چند بچه خرگوش را به زیر دریایی و در فاصله دوری از خشگی قرار داد و مادر آن ها را در ساحل گذاشته در مغز مادر خرگوش ها الکترودهایی کار گذاشته سپس با کشتن هر کدام از بچه خرگوش ها متوجه شدند مادر خرگوش ها در هنگام کشتن بچه هایش دچار، شوک های زیادی شده، به نظرتان چه نیرویی عظیمی در این دنیا هست که اطالعات را این چنین مخابره می کند.

 

1 2از آن جایی که، ذهن ناخودآگاه انسان تأثیر به سزایی در موفقیت انسان داشته، محققان ذهن ناخود آگاه را تشبیه به یک میمون شیطان کرده اند که اگر مهارش نکنید به هر سمتی بخواهد می رود بنابراین باید یک چوب را به زمین بزنید و او را مشغول بالا پایین رفتن از آن چوب نمایید. هم آهنگی بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه موجب عدم موفقیت می شود بنابراین باید بین آن ها هم آهنگی باشد.

 

1 313در جهت برنامه ریزی ناخودآگاه خود باید با علم ان ال پی ،رنامه ریزی عصبی کلامی آشنا شوید.

با قدرت شگرف ناخودآگاه ذهن شعور باطن آشنا شوید

آگاهی شما از نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز،ضمیر ناخودآگاه، موجب تغییر مسیراساسی زندگی‌تان می شود. ما خصائِص رفتاریمان را از نسل های قبلی مان به ارث می بریم اگر آن ها منظم و منضبط باشند ما هم هستیم و اگر نباشند ما نیستیم. همان طور که مستحضرید، ضمیر ناخودآگاه ما با توجه با نوع رفتار دیگران ) خانواده و دوستان و اجتماع( با ما در دوران کودکی

 

 • نوجوانی شکل می گردد و باعث می شود که نوع نگاه و دیدمان نسبت به خودمان شکل بگیرد

 

 • به اصطلاح شرطی شویم. در شکل ذیل روان شناسان ذهن ناخودآگاه و خودآگاه را تشبیه به کوه یخ می کنند که به تشریح آن پرداختیم.

 

وظایف و کارکردهای ضمیر ناخودآگاه

 

 1. 1با نیمکره راست در ارتباط است.

 

 1. %90شخصیت انسان را هدایت می کند.

 

 1. 3اعمال و رفتارو افکار غیر ارادی انسان را کنترل می کند مانند گردش خون، پلک زدن و تنفس کردن. در زمان خواب کلیه رفتار و حرکات ما توسط ضمیر ناخودآگاه کنترل و اداره می شود.

 

 1. 4برای اثبات چیزی نیاز به دلیل ندارد.

 

 1. 5شدیداً تلقین پذیر است. از طریق تلقین و تصور می توان آن را برنامه ریزی کرد. افکار منفی به راحتی در ذهن جای می گیرند ولکن افکار مثبت می بایست از طریق تلقین و با تمرین زیاد در ذهن جای بگیرد.

 

 1. 6نمی تواند جمالت منفی را پردازش کند.

 

 1. 7به راهنمایی خودآگاه نیاز دارد ) تشبیه به میمون ( باید ذهن خودآگاه شما، توسط ضمیر ناخودآگاه تان کنترل وهدایت شود درغیر این صورت ضمیر ناخودآگاه به هر سرزمین خواهد رفت.

 

 1. 8مرکز نگه داری خاطرات ) مطالعات پن فیلد در ) 1957 و احساسات، باورها و عادت ها است.

 

 1. 9در یادگیری تنبل و بدجنس است و هنگامی که حوصله اش سر می رود دنبال تجربه های جدید است و برایتان مشکل ساز است.

 

1 010در صورت تعارض بین ذهن خودآگاه و ناخودآگاه ما به موفقیت نخواهیم رسید و ذهن خودآگاه در صورتی که برنامه ریزی شود شما را به هدفتان و موفقیت های بیشتر می رساند.

 

کارکردها و وظایف ضمیر خودآگاه (شعور ظاهر)

 

 1. %101 شخصیت انسان را هدایت می کند

 

 1. 2کلیه اعمال و رفتار آگاهانه و ارادی انسان را هدایت می کند.آن قسمت از اعضایی که ما می توانیم با اراده حرکت دهیم جزء خودآگاه است. مثل دست وپا.

 

 1. 3کمی تلقین پذیر است.

 

 1. 4استقرایی فکر می کند، یعنی برای اثبات چیزی احتیاج به دلیل کافی دارد. مثالً برای اثبات این که بگوییم تابستان هوا سرد است باید دلیل کافی برای وی بیاوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *