برنامه ریزی و تدارک -ارکان و اصول آن

 

 

برنامه ریزی و تدارک

ناپلئون بناپارت میگوید:

من در هر کاری پیروز میشوم به واسطه تدارک در برنامه ریزی است.

 

برنامه ریزی و تدارک

 • برای رسیدن به هدف مشخص شده در زندگی خود باید بصورت دقیق برنامه ریزی کنیم و برای پیاده کردن آن برنامه ریزی و تدارک بینیم، به آن معنی که ابزار و شرایط رسیدن به هدف را مهیا کنیم.
 • تدارک و برنامه ریزی با توجه به اولویت و دسته بندی اهداف باید صورت پذیرد. و در این میان مدیریت زمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 • بسیار حائز اهمیت است که برای رسیدن به این مهم، بصورت مداوم هدف خود را در ذهن تداعی کرده و خود را برای رسیدن به آنها ملزم به تلاش کنیم زیرا
 • فقط داشتن رویاها و اهداف بزرگ کافی نیست بلکه تکرار و یادآوری این موضوع که باید آنها را به واقعیت نزدیک و نزدیک تر کنیم، بسیار مهم است.
 • توجه داشته باشیم که پیگیری و تکرار باعث میشود، مسئله ای که بخاطر سپرده ایم، از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال یابد و ملکه ذهنمان شود.
 • از وارد کردن افکار بیهوده و مزاحم به ذهن خود حدالامکان جلوگیری کنیم این کار بسیار سخت است اما با تمرین و ممارست، امکان پذیر است.
 • سعی کنیم که اطلاعات مورد نیاز و کاربردی را بخاطر سپرده و فراگیریم چرا که اگر از ورود افکار مزاحم و بیهوده به ذهنمان جلوگیری نکنیم حجم اطلاعات اضافی و بدون استفاده بالا رفته و کارایی مغز کاهش می یابد.

 

برنامه ریزی و تفکر میتواند بر دو صورت باشد:

تفکر سیستمی؟

در تفکر سیستمی اشتباه یکبار و راه حل برای همیشه میباشد. ( یعنی همه چیز اصولی و با برانم هریزی دقیق صورت میگیرد)

 

تفکر دیمی چیست ؟

افکاری که بی نظم و بدون برنامه ریزی ذهن ما را اشغال کرده اند

 

توجه داشته باشید که آموزش به کودکان بسیار مهم است. آموزش سبک درست زندگی و عادتهای ارزشمند به کودکان میتواند در رشد شخصیت یک فرد، نقش بزرگی را ایفا کند.

به گفته بزرگان، نقشی که در کودکی در ذهن انسان حک میشود مانند نقشی است که بر روی سنگ حک میشود.

برای برنامه ریزی و رسیدن به اهداف خود میتوانیم از الگوها و مدلهای افراد موفق بهره جست. چرا که برنامه ریزی و تدارک دامنه گسترده ای دارد.

مغز و حافظه انسان، نامحدود و بسیار پیچیده و در عین حال بسیار قدرتمند است.

اگر بخواهیم کاری را انجام دهیم راهش را خواهیم یافت و اگر نخواهیم بهانه اش را.

 

نتیجه برنامه ریزی و تدارک برای انجام کارها:

 • -آرامش
 • -استفاده بهینه از وقت
 • – انضباط فردی
 • – موفقیت

 

ارکان برنامه ریزی و تدارک:

 1. نوشتن بر روی کاغذ
 2. نوشتن اهداف تاثیر بسزایی در پی دارد و همینطور بار ذهنی ما را کاهش میدهد.
 3. رویاهای ما باید مبتنی بر افکار و باور درست باشد.
 4. اجرا و عملی کردن
 5. پشتیبانی و حمایت توسط کوچ، به این معنی که کس همواره ما را مورد بازخواست قرارداده و در انجام کارها و رسیدن به اهدافمان اهرم حرکت ما باشد. ( یکی از بهترین کوچها “مادر” است)
 6. قاطع بودن در کارها
 7. تمرین و ممارست

 

در مقالات بعدی سعی داریم با موضوعاتی مهم و ویدیوهایی کاربردی همراه شما باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *