قوانین کلیدی برای زندگی بهتر

 

قوانین کلیدی زندگی بهتر
قوانین کلیدی زندگی بهتر

به عمر و زندگی خود، از این زاویه بنگرید

ʼارزش زندگی به طولش نیست، بلکه به عمقش استʻامرسون

ما بهترین دوران زندگی مان را صرف آماده شدن برای آینده می کنیم، اما در این را ه باید دقت کنیم که شور و شوقمان برخالف چیزهایی که تصور می کردیم، آینده ای پر از حسرت

  • پشیمانی برای ما نسازد، آخر چه کسی گفته که ما باید در همه مبارزه ها و رقابت ها پیروز شویم، بد نیست گاهی ما شکست بخوریم، برای موفقیت های بیشتر در آینده.

من همواره فکر می کردم، انسان حداقل 80 سال عمر مفید، خواهد داشت و با خود می گفتم، به به عجب عمر طوالنی و چه کارها که نمی توان کرد!! و از این زندگیم کلی لذت خواهم برد.

از طرفی سؤالی همیشه ذهنم را درگیر کرده بود، مگر ما چقدر عمر می کنیم و اینکه هر سال مگر از چند روز تشکیل شده،

قوانین کلیدی زندگی بهتر
قوانین کلیدی زندگی بهتر

یک حساب سر انگشتی، راجع میزان عمرتان

اگر با دید مثبت، هشتاد سال عمر مفید وتوأم با امید داشته باشیم.

  • هر سال تشکیل شده از 365 روز باشد، جمع آن میشود:

29200 روز 365 × 80 =

حال شما کالً 29/200 روز عمر می کنید.

گنج قارون در زندگی و کار

حاال فرض میکنیم 50 سال آن گذشته، حاصل جمع 50 سال می شود.

18250 روز 365 × 50 =

حاال با کسر عمر گذشته از میزان عمر باقیمانده، عدد عمر باقیمانده عمر شما، می شود.

10/950 روز

حال خلاقیت به خرج بدهید و تصور نمایید:

به زمان گذشته برگشته و سکه 1ریالی در بازار موجود هست و شما به بانک مرکزی مراجعه می کنید و به منظور استمرار زندگی خود 10/950 سکه یک ریالی، که در آفتاب بدرخشد، سفارش می دهید و می بایست هر روز 1 تومان آن را خرج کنید تا زمانی که، به پایان عمر خود نزدیک شوید.

حال اصالًا مگر این سکه ها، در دو کیسه کوچک، بیشتر جای می گیرد؟

  • این که اصالًا 10 هزار تومان سکه یک ریالی، مگر چه قدرهست؟ واقعاً  حیفت‌تان نمی آید، آن را به راحتی خرج کنی ؟

پس چرا عمرت را به بیهودگی می گذرانی، همین االن برو یک شاخه گل بگیر و به افرادی که آن ها را از خودت رنجانده ای، هدیه بده، چرا که دیر یا زود قافله عمر می گذرد، بدون آن که از آن بهره ای برده باشید.

دوست من،  قوانین کلیدی برای زندگی بهتر فتیله توقع خود را پایین بیاور، با کمترین داشته هایت، بهترین زندگی را برای خودت، فراهم ساز و در حد بضاعت خود، هم چون پادشاهان زندگی کن

شاید این حرف من کمی برایتان خنده دار باشد، ولی حقیقتاً تو مالک اعضای حیاتی مثل قلب

  • کلیه و… هستی که بشر با تمام تکنولوژی و پیشرفتی که داشته، نتوانسته حتی یک تار موی تو را بسازد، پس از خواب غفلت بیدار شو و از همین امروز هم برای خودت و دیگران بهترین زندگی را بخواه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *