مثبت اندیشی چیست ؟تکنیک های آن-اثرآن بر زندگی-کاربردی

مثبت اندیشی چیست :

مثبت اندیشی یعنی دیدن  توجه بر نیمه پر لیوان -تمرکز بر گلزارها بجای توجه بر مکان های نامناسب

 

ʼگروهی از مردم آن چنان بی روح و احساس زندگی می کنند که فرقی با مرده ندارندʻ                                                                                                             توماس ادیسون

                                                                                                                                                                                                                                                                 

اصولا سیاستمداران، دانشمندان و شعرا و عرفا، از دو زاویه به زندگی نگریسته اند و این نگاه….

 

منشعب از نوع نگاهشان به زندگی است….

 

الف: نگاه به زندگی از منظر مثبت

 

ʼزندگی زیباست، ای زیبا پسند                                                                                                                                                          زنده اندیشان به زیبایی رسند

آن قدر زیباست این بی بازگشت                                                                                                                                                        کز برایش می توانی از جان گذشتʻ

عطار

ʼزندگی را آسان بگیر، چون روزگار به اندازه کافی به تو سخت خواهد گرفتʻ  آبراهام لینکن

 

ʼزندگی رسم خوشایندی است که یک مرغ مهاجر دارد،  پرشی دارد اندازه عشق،زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد،زندگی شستن یک بشقاب اس

 

زندگی، یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان استʻ  سهراب سپهری

 

اثر مثبتی اندیش بر زندگی

آثار مثبت اندیشی ……………

 

-عمر طولانی

-جذابیت وکاریزما

لذت بردن از زندگی

ب: نگاه به زندگی از منظر منفی

 

اصالً کی گفته زندگی یعنی شب نو، روز نو، اندیشه نو! زندگی یعنی کهنگی من و تو! یعنی مردگی! زندگی یعنی تکرار یک مکرر!

 

اثرات این شیوه تفکر

 

  • منفی نگری که، موجب کوتاه شدن عمر می شود

 

  • سخت گرفتن وجدی گرفتن زندگی بر خود ودیگران

 

  • عدم لذت بردن از زندگیتان

 

حال شما در انتخاب هر یک از دو دیدگاه، آزاد و مختار هستید، بی شک در اندک صباحی که از عمر باقی مانده می بایست انتخاب آگاهانه و هوشمندانه داشته باشید.

پس نوع نگاهتان به زندگی اینگونه باشد:

 

  • زندگی خانه ای ست با دو پنجره:

یکی از این پنجره ها رو به دریا و زیبایی ها باز می شود و پنجره دیگر رو به کویر خشک و سوزان و بی آب و علف نا امیدی.

 

اگر از پنجره اول به بیرون نگاه کنی خود را سوار بر کشتی می بینی که به سوی مقصد در حرکت است و اگر از پنجره دیگر به تماشا بنشینی، خواهی دید که سوار بر شتری هستی و در بیابانی بی آب و علف سرگردان، بی آن که به مقصد برسی.پس زندگی را از آن پنجره ای ببین که آن را به تو زیباتر نشان می دهد. زندگی کن و افسار آن را در دست بگیر تا زندگی بر تو چیره نشودʻ

 

ثریا تقی زاده

 

تکنیک های مثبت اندیشی

1.بمنظور مثبت اندیشی اگرزندگی را آسان بگیری، آسان برایت می گذرد، و اگر سخت بگیری برایت سخت می گذرد. پس آن را آسان بگیر و زاویه دیدتان نسبت به زندگی این گونه باشد.

2.تمام امور خود را به خدا محول کنید وبدون تکیه به خداوند رشیدن به مثبت اندیشی مقدور نیست

3.تعادل بین زندگی کار وزندگی ،برقرار کنی

4.گفتگوی درونی خود را با خود عوض کنید

 

38

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *