مهمترین هدفتان در زندگی آرامش آرامش باز هم آرامش باشد

آرامش،آرامش،آرامش
آرامش،آرامش،آرامش

همواره مهمترین هدفتان در زندگی

“آرامش، آرامش و باز هم آرامش” باشد.

ʼتا کی غم آن خورم که دارم یا نه

وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پر کن قدح باده که معلومم نیست

کاین دم که فرو برم، برآرم یا نهʻ

خیام

برای داشتن یک زندگی موفق الزم است گاهی با خود خلوت کنیم، تا دریابیم چه کسی هستیم در پی چه هستیم و باید به دنبال چه باشیم. در دنیای مدرن، گاهی اوقات فشارهایی را تحمل می کنیم برای دستیابی به کمال در مدت اندک، ما برای خود اهداف غیر واقع بینانه در نظر می گیریم که با شخصیت و هویت ما سنخیّت ندارد و به خاطر همین سخت گیری ها وجود این فشارها محسوس می شود. گاهی ما باید ذهنمان را به روی عوامل خارجی ببندیم و برای خود انزوایی سرشار از آرامش و استراحت فراهم کنیم و به دل محیطی آرام، مثل جنگل برویم. متأسفانه، تفکر صرفاً مادیگرایانه، آرامش را از وجود بشرامروزی، سلب نموده و همچون گازهای سمّی، انسان ها را دچار مسمومیت شدید نموده است. متأسفانه بشر امروزی درتکاپوی کسب پول، شبانه روز خواب را بر خود حرام نموده تا در دوران کهولت و پیری از آن استفاده کنند غافل از این که حتی برای یک ثانیه دیگرش هم نمی تواند حساب کند

باور کنید بنده هم، قائل به برنامه ریزی مالی و تولید ثروت و درآمد زایی هستم و اما معتقد هستم بزرگ ترین نعمتی که خداوند به انسان عطا فرموده آرامش، آرامش، آرامش است که بعضی از انسان ها، علی رغم داشتن ثروت زیاد از آن محروم هستند. من قائل به این هستم که ثروت نقش چندانی در شادی انسان ها ندارد، و این مقوله را در مقایسه کشورهای مختلف در باب شادی مورد بررسی قرار داده ام.

گنج قارون در زندگی و کار

دو باور سمّی ضد آرامش انسانها

.1 حرص و طمع و ولع سیری ناپذیرنسبت به مال دنیا

ʼثروتمندی آن نیست که مال فراوان داشته باشی بلکه ثروتمند کسی است که در بند آز حرص و طمع نباشد ʻحضرت علی(ع)

.2 مقایسه مادی و ظاهری خود با دیگران، و در حسرت دیگران بودن

برندسازی شخصیت

برند سازی شخصیت، چیز عجیب و غریب و پیچیده ای نیست و نیاز به دانش و علم خاصی ندارد و مفهوم آن در یک جمله خالصه می شود: تمایل دارید دیگران شما را چه گونه ببینند و یا شما را نزد دیگران، چه گونه معرفی نمایند. آیا دوست دارید، بگویند شما منضبط هستید ؟ قانون مدار هستید و یا…

هدف ایجاد برند شخصی

گردآوری، مجموعه ای از طرفداران و حامیان اختصاصی خود، که روی آن ها نفوذ و تأثیر دارید، می باشد و در یک کلمه به معنی، پیدا کردن دوستان جدید است.

مزایای برندینگ شخصیت

آرامش،آرامش،آرامش
آرامش،آرامش،آرامش

برند سازی شخصیت، مزایای بسیار قابل توجهی داشته و جا انداختن آن سالیان سال طول می کشد.

1-موجب اعتماد و اعتبارشخصی، نزد دیگران می گردد.

2-سبب تسهیل ارتباط با دیگران، در رسانه های اجتماعی می گردد.

3-یکی از راه های، بازاریابی و فروش در بازار کارمی باشد.

قانون-3 همواره مهمترین هدفتان در زندگی “آرامش، آرامش و باز هم آرامش” باشد.

نحوه ایجاد برندسازی شخصیت

1-تهیه و ایجاد منشور شخصیتی نیازمند، تعیین رسالت شخصی و اهداف بلند وکوتاه مدت و چشم اندازها و ماموریت ها می باشد.

2-صورت برداری، جزء به جزء تصویر شخصیتی، که تمایل دارید در ذهن دیگران نقش ببندد.

3-تجسم و تصویر سازی شخصیت مورد نظر در ذهنتان و اجرا و پیاده سازی آن.

4-تهیه و طراحی کارت ویزیت زیبا، متناسب با نوع کسب و شخصیت.

5-از آن جایی که فضای مجازی از کم هزینه ترین ابزار، برای دستیابی به برند سازی شخصیت است، هماهنگی و تطابق در، تمامی ابعاد واشکال آن شامل وب سایت، کارت های ویزیت، تبلیغات و… نقش به سزایی در موفقیتتان دارد. استفاده از مجموعه متنوعی از لوگوها، رنگ ها و حروف غیر همگون، باعث سردرگمی مخاطب وبی کیفیتی کار شما می شود.

6-تهیه یک دفتر یاداشت و مکتوب کردن تمامی نقل قول ها و نکات کلیدی که دوستان و طرفداران تان، به شما نسبت می دهند به جای بیان رزومه کاری خود، بیوگرافی خودتان را بنویسید، بیان داستان زندگی واقعی تان تأثیر بیشتری نسبت به رزومه کاری تان دارد

گنج قارون در زندگی و کار

7-لبخند معجزه آسا، تماس چشمی، صدای رسا و توأم با اعتماد به نفس در برخورد با دیگران را چاشنی کار خود کنید.

8-نوع پوشش تان، تأثیر به سزایی در برند سازی شخصیت تان دارد و در حقیقت معرف شخصیت‌تان هست سعی کنید آراسته ترین ظاهر را داشته باشید.

9-تهیه یک عکس آراسته و متناسب با شخصیت تان، جهت گذاشتن روی پرو فایل / سایت/ شبکه های اجتماعی تان.

الف: عکس از قسمت شانه به باال باشد

ب: عکاسی توسط عکاس ماهر با استفاده از دوربین با کیفیت

سپس ضمن بررسی عکس ها، یک عکس متناسب با شخصیت تان را روی سایت تان بگذارید

10-تهیه و تدوین یک شعار تجاری وتبلیغاتی. گنجاندن ارزش های کاری وشغلی خود، در قالب یک شعارتبلیغاتی، در دنیای پرهیاهو و شلوغ رسانه های اجتماعی امروزی، تأثیر بسیار سریع و قوی در برند سازی دارد یک روش عالی، این است. ببینید چه گونه می توانید تعهد برند شخصی خود را در قالب یک شعار تبلیغاتی خالصه کنید؟ مثل «صداقت رمز اصلی موفقیت در کار و یا قدرت بازاریابی آنالین را به جریان بیندازید»

11-یک لیست ایمیلی فراهم کنید. برندسازی شخصی در قسمت هایی همان بازاریابی آنالین است. با ارزش ترین دارائی یک بازاریاب آنالین، تهیه یک لیست از ایمیل های مختلف است، البته ایمیل افرادی که خودشان ایمیل هایشان رادر اختیار شما قرارداده اند. البته در سایت خود یک پیشنهاد جذاب، مانند ارائه یک کتاب الکترونیک و یا امتیازهای دیگری قراردهید که بازدیدکنندگان سایت تان به میل خود، ایمیلشان را در اختیار شما قرار دهند.

12-مخاطب خود را شناسایی و پس از شناخت نیازها و مشکالت، مهارت ها و توانایی خودتان را در اختیارآن ها بگذارید، سعی کنید یک گفتگو و تعامل دو جانبه راه بیندازید. دوره تک گوئی بازاریاب ها، به پایان رسیده. تمرکز سایت و وبالگ شما و محتوای آن، باید بربازدید کنندگان و مشتریان آن باشد. به عبارتی نیازها ومشکالت آن ها چیست ؟؟. بازاریابان و فعاالن حوزه تبلیغات نباید پیوسته صحبت کنند و مصرف کنندگان هم گوش دادن را برگزینند.

13-مشتریان خود را از طریق شرکت در نظر سنجی، پر کردن پرسشنامه، درج نظرات در رابطه با مطالب وبالگ، فرم و البته رسانه های اجتماعی تشویق به هم آهنگ شدن با دیگران نمایید.

قانون-3 همواره مهمترین هدفتان در زندگی “آرامش، آرامش و باز هم آرامش” باشد.

14-تولید محتوا در وب سایت و فضای مجازی خود. هدف از تولید محتوا به منظور نشان دادن دانش و تخصص خود و به اشتراک گذاری آن با دیگران باشد و این امر باید، درهسته مرکزی، فعالیت های برندسازی قرار گیرد و شما ضمن داشتن یک دیدگاه قوی نباید از ابراز نظر و عقیده خود ترس و واهمه داشته باشید و برای خود جایگاهی را در نظر بگیرید.

  • این ممکن است در نظر همه مطلوب قرار نگیرد، اما مطلوب همه بودن هدف شما نیست. مجموعه محتوایی را تهیه کنید که قدرت دیگر رهبران و کار آن ها را به رسمیت شناخته
  • تأیید کند. از دیگر کارشناسان بخواهید تا به تهیه محتوای شما کمک کنند. محفلی از دوستان و فعاالن حوزه خود را در شبکه های لینکدین، گوگل‌پالس و دیگر رسانه های اجتماعی گرد هم آورید. از افرادی که می شناسید بخواهید تا شما را به دیگر افرادی که می شناسند معرفی کنند )گاهی از آن تحت عنوان شبکه سازی هم نام برده می شود(
  • به دنبال فرصت های همکاری با یک دیگر باشید. لیست وبالگ ها و کتاب هایی را که مطالعه کرده اید منتشر کنید.

15-مهارت ایجاد و حفظ وگسترش ارتباط را، در خود پرورش دهید. همواره گسترش ارتباط

  • شبکه سازی را به کار روزانه خود تبدیل کنید و پیگیر ارتباطاتی که به تازگی حاصل شده باشید، و در ارتباط با فرد یا سازمان مذکور باقی بمانید و به تعهّدات خود به آن طرف پایدار باشید. همان طور که کشورها نیز خود را در زمینه بعضی از خصائص برند نموده اند.

نکاتی در باب آرامش

آرامش،آرامش،آرامش
آرامش،آرامش،آرامش

طبق تحقیقات به عمل آمده توسط پروفسور« ایموتو» دانشمند ومحقق ژاپنی، کشف گردیده مفاهیم معنونی )کلمات، دعا، تصویر، نامه و موسیقی( روی اشکال مولکول های آب، در حالت انجماد )کریستاله شدن (تأثیر می گذارد. بدین نحو که اگر از آب تعریف وتمجید کنید یا به آن بی حرمتی کنید، آب در مقابل رفتار شما واکنش نشان می دهد. حال در نظر بگیرید کلماتی که در طول شبانه روز، خودتان و یا دیگران نسبت به شما به کار می برند، در روح و روان شما، چه قدر می تواند تأثیرگذار باشید پس در به کار بردن کلمات شما جانب احتیاط را رعایت کنید.

1-یکی از تکنیک های غلبه بر افکار منفی، قطع خط سیر افکار منفی با حرکاتی خاص از جمله )نیشگون گرفتن یا فریاد زدن جمله ای ،من قوی هستم( می باشد تمرین را شروع کنید درنگ نکنید

2-خدمت به خلق،یکی از شاهراه های اصلی آرامش، می باشد. ثروتمندترین افراد دنیا،جزء خیرترین افراد هم هستند، چرا که آرامش را فقط،در خدمت به خلق خدا جستجو می کنند.

3-خانه خود را از گل های رنگارنگ و خوشبو و تازه پر کنید وبه موسیقی های آرامش بخش گوش دهید.

گنج قارون در زندگی و کار

4-بدانید بدون تکیه به خداوند رنگ آرامش را نخواهید دید سعی کنید همواره به درگاه خداوند دعا نمایید.

5-مطالب مثبت و وحی آمیز را قبل از خواب و به محض بیدارشدن، بخوانید. خود را به این امر، عادت دهید به زودی به مزایای آن پی خواهید برد. در طول شبانه روز، به مطالعه مطالب انگیزشی بپردازید و در سمینارهای انگیزشی شرکت کنیدو از آن جایی که ذهن ناخودآگاه شما بسیار تلقین پذیر می باشد، سعی نمایید در زمانی که امواج مغزی تان در حالت آلفا قرار دارد ) زمانی که در آخر شب در حال آرامش هستید، از کلمات مثبت و نیرو بخش استفاده نمایید(.

6- اکیداً به شما می گویم، تنها با انسان های مثبت اندیش معاشرت کنید و از انسان های که انرژی ارزشمند شما را با غر زدن و رفتارهای مأیوس کننده هدر می دهند، دوری کنید.

7-تکنیک های تنفس صحیح را از طریق دیافراگم یاد بگیرید.

8-یک رادیو ضبط در دفتر کارخود داشته باشید و به موسیقی مالیم و آرامش بخش گوش دهید و بوهای مطبوع استشمام کنید و تصاویر فرح بخش را در دفترکارتان نصب کنید.

9ب-خشش خودتان و دیگران، یادتان نرود.

10-در یک دفترچه یادداشت موفقیت و نگرانی های خود را یادداشت نمایید و آن را همراه خود داشته باشید. و راه کار برای رفع نگرانی خود بیابید.

قانون-3 همواره مهمترین هدفتان در زندگی “آرامش، آرامش و باز هم آرامش” باشد.

11-روانشناسان کشف کرده اند افکار منفی به سهولت وبدون هیچ تالشی در خانه ذهنتان النه کرده و لکن برعکس جایگزین کردن افکار مثبت، نیاز به تمرین و تکرار دارد. به اثر کائنات و نیروی فرا زمینی، در زندگیتان اعتقاد داشته باشید، در راستای اثبات ّادعای خود به تحقیقات سری نیروی دریایی روسیه، استناد می نمایم. نیروی دریایی روسیه تحقیقاتی سری انجام داد. چند بچه خرگوش را به زیر دریایی و در فاصله دوری از خشگی قرار داد و مادر آن ها را در ساحل گذاشته در مغز مادر خرگوش ها الکترودهایی کار گذاشته سپس با کشتن هر کدام از بچه خرگوش ها متوجه شدند مادر خرگوش ها در هنگام کشتن بچه هایش دچار، شوک های زیادی شده، به نظرتان چه نیرویی عظیمی در این دنیا هست که اطالعات را این چنین مخابره می کند.

12-از آن جایی که، ذهن ناخودآگاه انسان تأثیر به سزایی در موفقیت انسان داشته، محققان ذهن ناخود آگاه را تشبیه به یک میمون شیطان کرده اند که اگر مهارش نکنید به هر سمتی بخواهد می رود بنابراین باید یک چوب را به زمین بزنید و او را مشغول باال پایین رفتن از آن چوب نمایید. هم آهنگی بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه موجب عدم موفقیت می شود بنابراین باید بین آن ها هم آهنگی باشد.

13-در جهت برنامه ریزی ناخودآگاه خود باید با علم ان ال پی (برنامه ریزی عصبی )کاملا آشنا شوید با قدرت شگرف ناخودآگاه ذهن (شعور باطن )آشنا شوید

آگاهی شما از نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز،ضمیر ناخودآگاه، موجب تغییر مسیراساسی زندگی‌تان می شود. ما خصائِص رفتاریمان را از نسل های قبلی مان به ارث می بریم اگر آن ها منظم و منضبط باشند ما هم هستیم و اگر نباشند ما نیستیم. همان طور که مستحضرید، ضمیر ناخودآگاه ما با توجه با نوع رفتار دیگران ) خانواده و دوستان و اجتماع( با ما در دوران کودکی

  • نوجوانی شکل می گردد و باعث می شود که نوع نگاه و دیدمان نسبت به خودمان شکل بگیرد
  • به اصطالح شرطی شویم. در شکل ذیل روانشناسان ذهن ناخودآگاه و خودآگاه را تشبیه به کوه یخ می کنند که به تشریح آن پرداختیم.

وظایف و کارکردهای ضمیر ناخودآگاه

1-با نیمکره راست در ارتباط است.

2-%90 شخصیت انسان را هدایت می کند.

گنج قارون در زندگی و کار

3-اعمال و رفتارو افکار غیر ارادی انسان را کنترل می کند مانند گردش خون، پلک زدن و تنفس کردن. در زمان خواب کلیه رفتار و حرکات ما توسط ضمیر ناخودآگاه کنترل و اداره می شود.

4-برای اثبات چیزی نیاز به دلیل ندارد.

5-شدیداً تلقین پذیر است. از طریق تلقین و تصور می توان آن را برنامه ریزی کرد. افکار منفی به راحتی در ذهن جای می گیرند ولکن افکار مثبت می بایست از طریق تلقین و با تمرین زیاد در ذهن جای بگیرد.

6-نمی تواند جمالت منفی را پردازش کند.

7-به راهنمایی خودآگاه نیاز دارد ) تشبیه به میمون ( باید ذهن خودآگاه شما، توسط ضمیر ناخودآگاه تان کنترل وهدایت شود درغیر این صورت ضمیر ناخودآگاه به هر سرزمین خواهد رفت.

8-مرکز نگه داری خاطرات ) مطالعات پن فیلد در ) 1957 و احساسات، باورها و عادت ها است.

9-در یادگیری تنبل و بدجنس است و هنگامی که حوصله اش سر می رود دنبال تجربه های جدید است و برایتان مشکل ساز است.

10-صورت تعارض بین ذهن خودآگاه و ناخودآگاه ما به موفقیت نخواهیم رسید و ذهن خودآگاه در صورتی که برنامه ریزی شود شما را به هدفتان و موفقیت های بیشتر می رساند.

کارکردها و وظایف ضمیر خودآگاه )

11- شعور ظاهر(%10 شخصیت انسان را هدایت می کند)کلیه اعمال و رفتار آگاهانه و ارادی انسان را هدایت می کند.آن قسمت از اعضایی که ما می توانیم با اراده حرکت دهیم جزء خودآگاه است. مثل دست وپا.

12-کمی تلقین پذیر است.

13-استقرایی فکر می کند، یعنی برای اثبات چیزی احتیاج به دلیل کافی دارد. مثلا برای اثبات این که بگوییم تابستان هوا سرد است باید دلیل کافی برای وی بیاوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *