عزت نفس و فواید آن

 

 

 

عزت نفس چیست ؟

 

یک نوع فرعی از شادمانی است که توصیفش سخت است و از آن جایی که این احساس با اعتماد به نفس ارتباط تنگاتنگ دارد جرأت رویارویی با تغییر را برایمان فراهم می آورد، عزت نفس پایین مانع ایجاد تغییر است.

 

احساس خوب در مورد خود داشتن و یا میزان ارزشی که برای خودتان قائل هستید اگر از آن چه که تاکنون به دست آورده اید و قدرتی که دارید آگاه باشید، به آسانی از آن چه هستید و دارید، می توانید خشنود باشید.

 

وقتی عزت نفس دارید از آن چه هستید خوشحال هستید، توانایی لبخند زدن دارید، قادر به بیان احساس خود هستید، توانایی پاسخ گویی به خواسته هایتان رادارید، از دست آوردها و قدرتان آگاهی دارید.

 

یکی از رازهای افراد توانمند این است که خودشان را همان گونه که هستند دوست دارند، نه چاق تر نه الغر تر نه بلند تر و نه کوتاه تر با همان شخصیت و منش. شیوه و نحوه تصوری که از خود داریم بر عزت نفس مان تأثیر جدی و حیاتی دارد.

 

بین عزت نفس و از خود متشکر بودن و مهم ترین آدم دنیا دانستن خود تفاوت است.

 

اگر شما بر این باور هستید که فردی جذاب و دوست داشتنی هستید بسیار عالی است ولی این باور، بعضی از انسان ها را عصبی می کند.

 

متأسفانه احساس خود ارزشمندی به راحتی جای خود را به احساس حقارت می دهد، «ویلیام جیمز» از جمله كسانی بود كه برای نخستین بار در كتاب «اصول روان شناسی» خود بر

 

ضرورت عزت نفس و این كه عزت نفس تعیین كننده اشکال متعدد رفتار آدمی می باشد، تأكید ورزیده

 

«شواتس» درباره عزت نفس می گوید:

 

“احترام به خود، یك احترام درونی است. احساس ایمنی درونی و اعتماد, خود را ارزشمند و شایسته احساس نمودن كه برای دستیابی به آن باید «خود» راستین را شناخت و نقاط ضعف

 • قوت را دریافت، به گونه ای كه اگر ندانیم چیستیم و كیستیم نمی توانیم به خود احترام بگذاریم.”

 

 

برای ارتقاء سطح عزت نفس…

1به فعالیت های گروهی بپیوندید.

 

2توانمند در برقراری ارتباط باشید، دوست پیدا می کنید و از آشنایی با افراد جدید لذت می برند، دلبستگی های جدید را آغاز کنید، با دیگران راحت باشید ودرباره احساساتتان به راحتی با مردم حرف بزنید. از این که مضحک به نظر برسید نگران نباشید،کمک دیگران را بپذیرید، در مورد تصور دیگران در مورد خودتان نگران نباشید. خودرا سزاوار عشق و احترام بدانید وقتی فردی شما را مسخره می کند و دست می اندازد و اذیت می کند در مقابل شان قاطع بایستید و از آن‌ها دوری کنید.

 

3متکی به خود باشید، افکار و عقاید خود را بیان کنید و عموماً از زندگی لذت ببرید.

 

 1. از تمامی موقعیت ها از چالش ها استقبال کنید، نترسید و خجالت نکشید.

 

 1. توانایی پذیرش و قبول اشتباهات، نشانه بلوغ فکری است، پس اشتباهات خود را بپذیرید.

 

 1. جلب رضایت و موافقت دیگران برایتان مهم نباشد وقتی کسی با شما درگیر می شود و از شما انتقاد می کند آن کار را دوست نداشته باشید، ولی از انتقاد سازنده او استقبال کنید، از نظرات منفی دیگران، برداشت شخصی نکنید و به خود نگیرید، بعضی از انتقادها راجع شیوه انجام کارهاست نه شخصیت شما.
 2. 7به نیمه پر لیوان توجه کنید و با آن چه هستید و دارید، شاد باشید. خودرا از جهت فیزیکی

 

 • از جهت ظاهری و مالی ….. با دیگران مقایسه نکنید، شما منحصر به فرد هستید و با ویژگی خاصی به دنیا آمده اید، این مقایسه ها، هیچ نتیجه ای جزءحسادت و حس بد، برایتان ندارد.

84

 

قانون -13 عزت نفس گوهری است نایاب

 

 

 1. افرادی که با آن ها وقت می گذرانید روی افکار و کردار و احساسات شما تأثیر می گذارند، به این معنی است که هر کسی که، شما یا عقایدتان را دست کم بگیرد احتماالً عزت نفس تان کاهش می یابد. پس از آن ها دوری کنید مگر خانواده و یا اقوامتان باشد، اگر از تأثیرات آن ها روی خود آگاه هستید وقت کمتری را با آن ها بگذرانید.

 

 

ازافرادی که متکبر وخودخواه هستند و ارزشی برای شما و دیگران قائل نیستند

 

 • با مفهوم احترام آشنایی چندانی ندارند، و یا افرادی که دائم ثروت و ویژگی های فیزیکی و… خود را، به رخ دیگران می کشند، دوری کنید، چراکه این افراد در

 

تحقیقاتی که در حوزه روانشناسی اثبات شده، جزو افراد سمی شناخته شده اند،که نتیجه جزءالقاء احساس بد برای دیگران ندارند. در اینجا باید بدانید مشکل از شما نیست، آن ها به بلوغ فکری نرسیده اند و از فقدان عزت نفس رنج می برند.

 

در صورت نیاز: فهرستی از هر فردی که می دانید شما را دست کم می گیرد و یا حس بدی در شما القاء می کند یا می خواهد از شما سو استفاده کند تهیه کنید، با راه های جسورانه آن ها را سرجایشان بنشانید.

 

9  .9سعی کنید یک شبکه حمایتی از افراد مثبت، تشکیل دهید.

 

1 010یک لیست طوالنی از تمام دست آوردهایتان و کارهای خوبی که انجام داده اید از دوران تولد، تاکنون تهیه کنید.

 

1 111خود انگیزی و انرژی دادن به خود برای انجام هر کاری، در زندگی که قصد آن را دارید حیاتی است نواختن یک موسیقی و ملحق شدن به کلوپ، امتحان کردن یک سرگرمی جدید، تغییر نگرش ما در مورد همه چیز، یادگیری یک ورزش جدید، شاید کمی قبل از شروع سخت باشد، اما زمانی که درآن غرق شدید از آن لذت می برید.در مورد خودتان به روش غیر قضاوتی عمل کنید، ترکیب عدم قضاوت و پذیرش و شناخت عاملی قدرتمند است، هر چقدر کمتر راجع خود قضاوت کنید بیشتر خودتان را دوست دارید و می توانید خودتان را بپذیرید.

 

1 212کمال گرایی مانعی بر رشد عزت نفس است، بدون نقص نباشید. این نوع نگرش نوعی دام است چرا که هیچ انسانی کامل نیست نگرش همه و یا هیچ را کنار بگذارید، دائم بگویید

 

85

 

گنج قارون در زندگی و کار

 

 

علی رغم کوتاهی ها و عیوبم، فرد با ارزشی هستم و فهرستی از نقاط مثبت خود بنویسید و روی آن تمرکز کنید..

 

1 313به ظاهرخودتان برسید، خود را بدون قید و شرط دوست داشته باشید و خودتان را نادیده در نظر نگیرید.

 

1 414گاهی خود خواه باشید، این کار تأثیر به سزایی در عزت نفس دارد، بخشیدن یک طرفه را کنار بگذارید.

 

1 515ارتباط خود را با افراد سوء استفاده گر قطع کنید و شروع به حمایت از خود کنید و اجازه ندهید دیگران با شما بد رفتاری کنند. قاطعانه عمل کنید بی دلیل عذر خواهی نکنید.

1 616 به کالس های عزت نفس بروید.

 

1 717اتکال به خداوند متعال داشته باشید.

 

1 818 وقتی جزء افراد سخاوتمند و خیر خواه هستید احساس خوبی راجع‌به خود دارید و بخشش باید بدون منت باشد و نباید انجام این کارها برای کسب عشق و محبت افراد باشد این امر موجب افزایش عزت نفس نمی شود، پس برای دیگران از صمیم قلب کار انجام دهید نه به منظور دریافت نتیجه خاص

 

1 919افراد خالق عزت نفس باالیی، دارند.

 

عشق به خود از درون ناشی می شود و از آن جایی که شما انسان هستید، مقداری از تأیید

 

 • تصدیق از جانب دیگران هم، مهم است. بیشتر بچه ها عالوه بر این که خودشان را دوست داشتنی نمی بینند، احساس طرد شدگی و رها شدگی و گاهی بد بودن دارند و فکر می کنند ارزش عشق ومحبت راندارند. بنابراین عشق و توجه، مهم ترین شکل تأیید هستند، بچه ها همیشه به اندازه کافی به عشق و توجه نیاز دارند.

 

 

جسارت…

 

یک نوع نگرش است که می گوید من برای خودم ارزش قائل هستم وبه خودم احترام می گذارم

 

 • برای ارتباط با شما به همان اندازه که شما برای من ارزش و احترام قائل هستید، احترام قائل هستم، اما مرز هایی برای محافظت از خود معین می کنم.

 

86

 

قانون -13 عزت نفس گوهری است نایاب

 

 

جسارت یعنی..

 

بیان احساسات و آن چه از دیگران می خواهید یا نمی خواهید، بدون عصبانیت. گفتن نه به آنچه نمی خواهید، بدون آنکه تحت فشار همساالن خود، برای انجام کارهایی که خواستار آن نیستید قرار گیرید. یعنی قاطع بودن و از خود به خوبی، مراقبت کردن.

برای خود مرز هایی تعیین کردن و ازحریم مرزهای خود دفاع کردن، صرفاً برای کسب رضایت دیگران تسلیم محض نشوید.

 

با دیگران دوست و صمیمی باشید احساس کنید برای لذت بردن از زندگی حق دارید و از دیگران انتقاد کنید و آماده دریافت انتقادها ی سازنده بودن. آدم های جسور مثبت و خوش بین هستند، آن ها سؤال کردن از رئیس را بر منفعل بودن خود، ترجیح می دهند و خون سردیشان را در یک بحث حفظ می کنند، جسارت با عزت نفس ارتباط دارد.

 

 

قدرت نه گفتن یک جزء مهم از عزت نفس است، « نه لغت بسیار مهمی است »

 

 

 

پرخاشگری یعنی تحت فشار قرار دادن دیگران با ترساندن آن ها وقتی با ما مخالفت می کنند

 

 • یا در صدد شکست ما هستند نقطه مقابل انفعال است آدم‌های منفعل به راحتی قربانی می شوند، یک فرد جسور نه تنها نمی خواهد کسی را کنترل کند بلکه دوست ندارد کسی او را کنترل کند، هم از حق خود دفاع می کنند و در هنگام ضرورت، از حقوق دیگران هم دفاع می کنند.

 

 

ویژگی رفتاری افراد جسور:

 

نگاه جسورانه، یعنی هم من مهم هستم و هم تو مهم هستی، هنگام بر خورد با فرد عصبی و دلخور آرام هستند و رفتار جسورانه از خود نشان می دهند.

 

 

حالت بدنی افراد جسور:

 

لحن صدای محکم و قاطع وبم، حالت بدنی خوب، بدن آرام و سر به سمت باال، حالت چهره

 

87

 

گنج قارون در زندگی و کار

 

 

آرام، نگاه دوستانه و مستقیم

 

افراد منفعل:

 

شانه افتاده، صدای ضعیف و لرزان، تماس چشمی اجتنابی، حالت صورت نگران افراد پرخاشگر:

 

صدای بلند جیغ، صدای ضعیف و لرزان، بدن عصبی و منقبض، حالت صورت عصبی، تحقیر آدم های مهم. )حقیقتاً باید بپذیرید فردی یگانه و منحصر به فرد هستید و در خور و سزاوار عاشق و قدردانی بودن خصوصاً اگر این قدردانی و سزاوار به وسیله خودتان صورت گیرد.(

 

ویژگی افراد فاقد عزت نفس

 

 1. 1خودش را به گونه مثبتی ارزشیابی نمی کند، اغلب نوعی نگرش منفی نسبت به خود دارد

 

 1. 2از ارتباط با دیگران اجتناب می نماید و می ترسد.

 

 1. 3احساس خود کم بینی و غرور كمی، در خودش دارد.

 

 1. 4دائماً در حال مقایسه خود با دیگران هستند و به موفقیت دیگران غبطه می خورند.

 

 

 

دالیل روانشناسان و ریشهیابی عزت نفس پایین در برخی افراد

 

یکی از دالیل عزت نفس پایین زدن کودک است، زدن کودک به او می‌آموزد که نسبت به خود احساس بدی داشته و عزت‌نفسش را برای همیشه از دست بدهد. زدن کودک به بهانه تنبیه باعث می‌شود که او احساس عجز و ناامیدی کرده و به‌مرور افسرده شود و این در حالی است که «عزت‌نفس پائین» نیز می‌تواند تا آخر عمر همراه این کودک بماند.

 

ازاین‌رو اگر از کودک اشتباهی سر زد باید در وهله اول حتی ادای کتک زدن را نیز نمایش نداد، چرا که می‌تواند مانند ضربه‌هایی روح او را برای همیشه زخمی کند.

 

هم چنین کودکان در صورت کتک خوردن کنترل درون خود را ازدست‌داده و همیشه برای تشخیص درست از غلط چشم شان به تصمیم دیگران خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *