قوانین زندگی که ما را در راه رسیدن به اهدافمان کمک میکند

 

قانون زندگی

زندگی را آسان بگیریم یکی از قوانین زندگی که ما را کمک میکند تا بتوانیم به خواسته های خود دست یابیم ان است که دید بهتری به زندگی داشته باشیم مثبت

اندیش باشیم زندگی را اگر آسان بگیری، آسان برایت می گذرد، و اگر سخت بگیری برایت سخت می گذرد. پس آن را آسان بگیر و زاویه دیدتان نسبت به زندگی این گونه باشد.

در مورد قوانین زندگی توماس ادیسون میگویدʼگروهی از مردم آن چنان بی روح و احساس زندگی می کنند که فرقی با مرده ندارندʻ

سیاستمداران، دانشمندان و شعرا و عرفا، نیز از دو زاویه به زندگی نگریسته اند و این نگاه

منشعب از نوع نگاهشان به زندگی است….

الف: نگاه به زندگی از منظر مثبتت

ا

از قوانین زندگی که بسیار کاربردی است و ما را به سر منشآ خواسته ها میرساند دید مثبت داشتن به زندگی است اینکه شما با قاطعیت قبول داشته باشید که میتوانید به آنچه میخواهید میرسید حتما خواهید رسید

عطارʼزندگی زیباست، ای زیبا پسند

زنده اندیشان به زیبایی رسند

آن قدر زیباست این بی بازگشت

کز برایش می توانی از جان گذشتʻ

ابراهیم لینکن

ʼزندگی را آسان بگیر، چون روزگار به اندازه کافی به تو سخت خواهد گرفتʻ

سهراب سپهری

ʼزندگی رسم خوشایندی است که یک مرغ مهاجر دارد

پرشی دارد اندازه عشق

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

زندگی شستن یک بشقاب است

گنج قارون در زندگی و کار

زندگی، یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است

این شیوه تفکر،در قوانین زندگی آثار و نتایجی را به همراه دارد:

  1. اندیش
  2. عمر طوالنی
  3. جذابیت
  4. دادن انرژی به دیگران

ب: نگاه به زندگی از منظر منفی

اصلا کی گفته زندگی یعنی شب نو، روز نو، اندیشه نو! زندگی یعنی کهنگی من و تو! یعنی مردگی! زندگی یعنی تکرار یک مکرر!

اثرات این شیوه تفکر

  • منفی نگری که، موجب کوتاه شدن عمر می شود
  • سخت گرفتن وجدی گرفتن زندگی بر خود ودیگران
  • عدم لذت بردن از زندگیتان

حال،،شما در انتخاب هر یک از دو دیدگاه آزاد و مختار هستید، بی شک در اندک صباحی که از عمر باقی مانده می بایست انتخاب آگاهانه و هوشمندانه داشته باشید.

پس نوع نگاهتان به زندگی اینگونه باشد:

  • زندگی خانه ای ست با دو پنجره:

یکی از این پنجره ها رو به دریا و زیبایی ها باز می شود و پنجره دیگر رو به کویر خشک و سوزان و بی آب و علف نا امیدی.

اگر از پنجره اول به بیرون نگاه کنی خود را سوار بر کشتی می بینی که به سوی مقصد در حرکت است و اگر از پنجره دیگر به تماشا بنشینی، خواهی دید که سوار بر شتری هستی و در بیابانی بی آب و علف سرگردان، بی آن که به مقصد برسی.پس زندگی را از آن پنجره ای ببین که آن را به تو زیباتر نشان می دهد. زندگی کن و افسار آن را در دست بگیر تا زندگی بر تو چیره نشودʻ

ثریا تقی زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *